Lentelių kūrimas ir tvarkymas MsWord 2016 priemonėmis

Pasižiūrėkite video, kaip kuriamos lentelės (table) MsWord 2016 aplinkoje.

Užduotis:
1. Sukurkite savo pamokų tvarkaraštį panaudojus lenteles (Pav.1).
2. Sumaketuoti lapą, lygiai taip pat kaip paveikslėlyje (Pav.2)
Pastaba:
1. Antraštės (Header) juostoje nurodyti savo vardą, pavardę bei klasę.
2. Šrifto dydis, lapo rėmeliai, spalvos, lentelės aukštis ir plotis gali skirtis, t.y. nebūtinai taip, kaip lape.
3. Būtina viską sutalpinti į vieną lapą.
4. Failą išsaugoti savo vardu bei pavarde, pvz., vardenis-pavardenis.docx
5. Užbaigus darbą atsiųsti mokytojo nurodytu elektroniniu paštu.

Parašykite komentarą