Glaudinimas

Glaudinimo (archyvavimo) samprata

Duomenų pertvarkymas taip, kad jie užimtų mažiau vietos atmintyje ir jiems persiųsti reikėtų siauresnės dažnių juostos arba persiuntimas būtų spartesnis.
Duomenyse būna vienodų arba panašių fragmentų ir kitokio informacijos pertekliaus. Glaudinant pavyksta rasti dalį informacijos pertekliaus ir jį sumažinti tam tikru būdu ekonomiškiau koduojant duomenis. Dėl to sutaupoma jiems reikalingos atminties.

Glaudinami pakuojami, archyvuojami ir elektroniniu paštu persiunčiami duomenys.

Glaudinimo programos

Duomenų glaudinimo, duomenų archyvavimo programų yra daug, tačiau dažniausiai naudojamos, dažniausiai pasitaikančios:

Automatiškai glaudinimo programos formuoja savo failų tipą, kuris turi plėtinius:

 • *.zip
 • *.rar
 • *.7z
 • *.tar

ir kiti

Glaudinimo galimybės

 • Adaptyvus glaudinimas – duomenų glaudinimas, kai analizuojama duomenų struktūra ir pagal analizės rezultatus parenkamas optimalus glaudinimo metodas.
 • Asimetrinis glaudinimas – duomenų glaudinimo metodas, kai trukmė, reikalinga duomenims suglaudinti, iš esmės skiriasi nuo trukmės, reikalingos suglaudintiems duomenims išskleisti.
 • Garso glaudinimas – duomenų glaudinimo būdas garso failų dydžiui sumažinti. Taip garsą patogiau laikyti kompiuterinėse laikmenose, persiųsti kompiuterių tinklais.
 • Paveikslų glaudinimas – sumažinus pasikartojančių paveikslo duomenų kiekį, sumažinamas paveikslo failo dydis.
 • Simetrinis glaudinimas – duomenų glaudinimo metodas, kai laikas duomenims suglaudinti maždaug lygus laikui suglaudintiems duomenims išskleisti.
 • Tikralaikis glaudinimas – duomenų glaudinimas ir išskleidimas, automatiškai atliekami kreipiantis į duomenis ir nereikalaujantys iš naudotojo specialių glaudinimo veiksmų.
 • Vaizdų glaudinimas – duomenų glaudinimo būdas vaizdo failų dydžiui sumažinti. Taip vaizdą patogiau laikyti įvairiose skaitmeninėse laikmenose, persiųsti kompiuterių tinklais.

Trumpa video pamoka, kaip naudotis glaudinimo programomis…

ARVE Error: src mismatch
provider:  youtube
url: https://youtu.be/2gXMeyke3bI

src: https://www.youtube-nocookie.com/embed/2gXMeyke3bI?feature=oembed&wmode=opaque
src mod: https://www.youtube-nocookie.com/embed/2gXMeyke3bI?wmode=opaque
src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/2gXMeyke3bI


Praktinė užduotis

1. Dokumentuose sukurti aplanką pavadintą savo vardu bei pavarde, pvz. Vardenis Pavardenis.
2. Atsidaryti piešimo programą Paint ir nupiešti spalvingą piešinį iš geometrinių figūrų.
3. Išsaugoti piešinį į savo sukurtą aplanką 3-mis tipais: *.bmp *.jpg *.png bei pavadinti visus vienu pavadinimu „darbas„, t.y. gausite 3 failus darbas.bmp, darbas.jpg bei darbas.png
4. Suglaudinti visą aplanką su savo piešiniais rar glaudinimo programa. Failo pavadinimą turi sudaryti Jūsų vardas ir pavardė, pvz. Vardenis Pavardenis.rar
5. Sukurtą rar arba zip failą atsiųsti elektroniniu paštu: saltduom{ate}gmail.com
6. Laiško temoje nurodyti vardą, pavardę bei klasę…


Video pavyzdys
Praktinės užduoties video (apsaugota slaptažodžiu)