PPT vertinimas

Integruotos pamokos Power Point užduočių vertinimo kriterijai:

Darbą turi sudaryti ne mažiau kaip 10 skaidrių. Viena skaidrė prilygsta 1 vertinimo balui, jei visi kiti kriterijai nepažeisti. ( Jei darbe mažiau nei 10 skaidrių, pvz 7, tuomet maksimalus įvertinimas negali būti didesnis kaip 7 (septyni). Taip pat už nelaiku pristatytą darbą, galutinis jo įvertinimas gali mažėti 1-2 balais bei daugiau, priklausomai nuo vėlavimo termino.)

Laikymasis visų darbo struktūros punktų –  5,5 taško

  • Titulinis lapas: 0,5 taško (rašoma, jei pilnai parašytas temos pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė bei klasė)
  • „Automatinis“ turinys: 2 taškai (rašomi už pilnai automatizuotą turinį ir atgalinį ryšį)
  • Įvadas: 1 taškas (rašoma už sklandžiai ir savais žodžiais suformuluotą įvadinę dalį)
  • Išvados: 1 taškas (rašomas už išsamų atsakymą (bent 2-3 sakiniai), padarytas išvadas, palyginimą ir t.t.)
  • Informacijos šaltiniai: 0,5 taško (rašoma, jei yra naudojami šaltiniai ne tik tekstinės bet ir grafinės informacijos)
  • Pabaigos skaidrė: 0,5 taško (rašoma už nuotaikingą, temą atitinkantį, grafinį elementą bei padėkojimą už dėmesį).

Panaudojimas grafinių elementų darbe (ne mažiau kaip 4 vnt.) ir jų tvarkingas suderinimas su tekstu: 1  taškas

Laikymasis vienodo teksto šrifto, nurodyto žodžių kiekio skaidrėje, tvarkingų sąrašų sudarymu bei taisyklingos gramatikos: 1 taškas (taškas gali būti atimamas už kiekvieną skaidrę, kurioje žodžių kiekis viršija nustatytą limitą, t.y. 30. )

Tvarkingas darbo apipavidalinimas, paties sukurtas arba modifikuotas dizainas: 1,5 taško

Darbo sutvarkymas ir pateikimas elektroniniu paštu mokytojui: 0,5 taško (antraštėje bei failo pavadinime nurodant darbo pavadinimą, vardą, pavardę bei klasę, pvz Vardenis Pavardenis 7B OS Windows raida ).

Darbą pateikti per G-Suite Classroom sistemą: 

Darbo pristatymas: 1 taškas (darbo pristatymas ir apsigynimas prieš klasę).

Vertinimo sistema sudaryta mokinio naudai, nes iš maksimaliai galimų 10,5 taško, pakanka surinkti 9,5, kad gauti maksimalų įvertinimą – 10 (dešimtuką).

Pastaba:

1. Darbe privaloma laikytis taisyklingos lietuvių kalbos rašybos. Nesilaikant, galite netekti nuo 1 iki 2 taškų (priklausomai nuo klaidų kiekio).

2. Negalima „aklai” kopijuoti tekstą iš internetinių šaltinių. Naudojant vien kopijuotą tekstą galite netekti nuo 1 iki 2 taškų.