Lankstinuko rengimas MsWord priemonėmis

Lankstinuką turi sudaryti 2  (du) A4 formato lapai, suskirstyti į 3 (tris) lygias dalis (panaudojus stulpelius), paveikslėlyje pažymėtas skaičiais, pvz:

Vienas iš lapų arba lankstinuko pusių, turi turėti titulinę dalį, paveikslėliuose pažymėta skaičiumi 3.

Lankstinukas privalo turėti grafinių elementų (paveiksliukai, „automatinės” figūros) ne mažiau kaip po 6 vnt.

Pastaba: darbas gali būti nevertinamas, jei lapų paruošimas, suskirstymas neatitinka mokytojo duotų reikalavimų.

Lankstinuko vertinimo kriterijai:

Vienas lankstinuko lapas, suskirstytas į tris dalis ir pilnai sutvarkytas tiek teksto tiek dizaino atžvilgiu, prilygsta 4,5 taško, t.y. po 1,5 taško už kiekvieną tvarkingai sumaketuotą lapo dalį (stulpelį).

Už abu, pilnai sutvarkytus lapus, galima gauti maksimaliai 9 taškus.

Užbaigto darbo pristatymas į CLASSROOM sistemą (priklausomai nuo mokytojo reikalavimų), antraštėje nurodant autoriaus vardą bei pavardę ir  darbo pavadinimą ir pvz. Vardenis Pavardenis 7c Kryžiažodis (1 taškas)

Darbų pavyzdžiai: 01 | 02

Pasinaudota: http://www.sakiaivsb.lt/8906/naujienos/?read=20508

Video Pamoka (Stulpeliai – Columns)

Parašykite komentarą